6x6x6 och 7x7x7

Beskrivning: De två videoklippen visar hur man löser stora kuber (6x6, 7x7 m.m.) med den så kallade reduktionsmetoden.

 

Förkunskaper:

  • Kunna lösa en 3x3x3-kub med någon metod.
  • Kunna notationssystemet.
  • Att kunna lösa en 4x4x4 eller 5x5x5 är en fördel men inte ett krav.

 

 

När man löser de två sista kanterna på en stor kub måste man kunna algoritmerna här nedan. För sista lagret på en kub med jämt antal lager (t.ex. 6x6) måste man också kunna algoritmer för OLL- och PLL-paritet.

 

Algoritm för att flytta de två sista kanterna:

Lw' U2 Lw' U2 F2 Lw' F2 Rw U2 Rw' U2 Lw2

 

Algoritm för att vända de två sista kanterna/OLL-paritet:

Rw2 B2 U2 Lw U2 Rw' U2 Rw U2 F2 Rw F2 Lw' B2 Rw2

 

PLL-paritet:

Uw2 Rw2 U2 r2 U2 Rw2 Uw2

 

Kubskolan

Allt du behöver veta om Rubiks kub