Square-1 - Introduktion

Beskrivning: De tre videoklippen visar hur man löser pusslet som kallas för Square-1 med en förenklad metod.

 

Förkunskaper: -

 

 

Du behöver lära dig några algoritmer för att använda den här metoden. Här står de sorterade efter vilken video och vid vilken tidpunkt i videon de visas.

 

Video 2

10:10 - (1,0) / (3,0) / (3,0) / (-1,-1) / (-2-1) / (-3,0) / (-1,0)

 

Video 3

01:12 - / (3,-3) / (3,0) / (-3,0) / (0,3) / (-3,0) /

03:45 - / (-3,0) / (0,3) / (0,-3) / (0,3) / (2,0) / (0,2) / (-2,0) / (4,0) / (0,-2) / (0,2) / (-1,4) / (0,-3) / (0,3)

08:16 - / (6,0) / (6,0) / (6,0)

08:57 - / (6,6) / (-1,1)

 

Kubskolan

Allt du behöver veta om Rubiks kub