Picture cube (super cube)

Beskrivning: En picture cube är en kub där alla sidorna föreställer olika bilder. Den är lite svårare att lösa än en vanlig Rubiks kub eftersom man måste ta hänsyn till hur mittbitarna är vridna. Sådana kuber där mittbitarna spelar roll kallas "super cubes".

 

Förkunskaper: Kunna lösa en 3x3x3-kub med någon metod.

 

För att vända på mittbitarna beöver du kunna följande två algoritmer.

Vänd en bit 180 grader:

09:46 - (R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F')*2

Alt. - (R' U' R U')*5

 

Vänd två bitar 90 grader:

10:41 - (M' U M U')*5

 

 

Kubskolan

Allt du behöver veta om Rubiks kub