PLL

Beskrivning: Videon visar de 21 algoritmer som ingår i PLL. PLL står för Permutation of the Last Layer och är det fjärde och sista steget i CFOP-metoden. Steget går ut på att placera (permutera) alla bitarna i det översta lagret på sin rätta plats, så att hela kuben blir löst.

 

Förkunskaper:

 

 

När man ska permutera det översta lagret på en 3x3x3-kub kan 21 olika mönster uppstå (22 om man räknar med det lösta fallet). I videon visar jag vilka algoritmer jag använder för att lösa de olika fallen och här nedanför ser du alla algoritmerna. Sedan videon filmades har jag börjat använda några alternativa algoritmer och i listan nedanför finns både de från videon och de alternativa med.

 

I listan är alla algoritmer grupperade efter typ, i den ordningen de visas i videon. Under varje rubrik står vid vilken tidpunkt i videon just den algoritmen visas. För vissa fall finns fler än en algoritm och då står alltid den som visas i videon överst och de alternativa under. De alternativa är markerade med "Alt." och är ibland helt andra algoritmer och ibland bara omskrivningar av den översta.

 

U-perm:

02:27 - R' U R' U' R' U' R' U R U R2

Alt. - y2 R2 U R U R' U' R' U' R' U R'

Alt. - M2 U' M' U2 M U' M2

 

02:50 - R2 U' R' U' R U R U R U' R

Alt. - y2 R U' R U R U R U' R' U' R2

Alt. - M2 U M' U2 M U M2

 

H-perm:

03:20 - M2 U M2 U2 M2 U M2

Alt. - R2 U2 R (U2 R2)*2 U2 R U2 R2

 

Z-perm:

03:47 - M2 U M2 U M' U2 M2 U2 M' U2

Alt. - y' R' U' R U' R U R U' R' U R U R2 U' R'

 

L-perm (J-perm a):

04:35 - R' U L' U2 R U' R' U2 L R U'

 

J-perm:

05:08 - R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U'

Alt. - R U2 R' U' R U2 L' U R' U' L

 

F-perm:

05:42 - R' U' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' U R

 

A-perm:

06:18 - Lw U' R D2 R' U R D2 R2

Alt. - x R D' R U2 R' D R U2 R2

 

06:44 - Lw' U R' D2 R U' R' D2 R2

Alt. - x' R' D R' U2 R D' R' U2 R2

 

V-perm:

07:18 - R' U R' U' y Lw' F R' F' R2 U' R' U R U

Alt. - R' U R' d' R' F' R2 U' R' U R' F R F

Alt. - R U2 R' D R U' R U' R U R2 D R' U' R D2

 

N-perm:

08:02 - z (U R' D R2 U' R D')*2 R'

Alt. - (L U' R U2 L' U R')*2 U'

 

08:39 - z (D' R U' R2 D R' U)*2 R

Alt. - (R' U L' U2 R U' L)*2 U

 

Y-perm:

09:12 - F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F'

 

T-perm:

09:45 - R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F'

 

G-perm:

10:37 - R2 Uw R' U R' U' R Uw' R2 y' R' U R

 

11:07 - R U R' y' R2 Uw' R U' R' U R' Uw R2

Alt. - y R2' F' R U R U' R' F' R U2' R' U2' R' F2 R2

 

11:37 - R' U' R y R2 Uw R' U R U' R Uw' R2

 

12:06 - R2' Uw' R U' R U R' Uw R2 y R U' R'

Alt. - y2 R2' F2 R U2 R U2 R' F R U R' U' R' F R2

 

R-perm:

12:47 - R' U2 R U2 R' F R U R' U' R' F' R2 U'

 

13:09 - R U R' F' R U2 R' U2 R' F R U R U2 R' U'

Alt. - y' R U' R' U' R U R D R' U' R D' R' U2 R' U'

 

 

E-perm:

13:44 - x' R U' R' D R U R' Uw2 R' U R D R' U' R

Alt. - x' R U' R' D R U R' D' R U R' D R U' R' D'

 

Kubskolan

Allt du behöver veta om Rubiks kub