OLL

Beskrivning: Videon visar de 57 algoritmer som ingår i OLL. OLL står för Orientation of the Last Layer och är det tredje steget i CFOP-metoden. Steget går ut på att vända alla bitarna i det översta lagret åt samma håll, så att den översta sidan får en enhetlig färg.

 

Förkunskaper:

 

 

När man ska orientera det översta lagret på en 3x3x3-kub kan 57 olika mönster uppstå (58 om man räknar med det lösta fallet). I videon visar jag vilka algoritmer jag använder för att lösa de olika fallen och här nedanför ser du alla algoritmerna. Sedan videon filmades har jag börjat använda några alternativa algoritmer och i listan nedanför finns både de från videon och de alternativa med.

 

I listan är alla algoritmer grupperade efter vad de föreställer (bokstäver, former o.s.v.). Under varje rubrik står vid vilken tidpunkt i videon just den algoritmen visas. För vissa fall finns fler än en algoritm och då står alltid den som visas i videon överst och de alternativa under. De alternativa är markerade med "Alt." och är ibland helt andra algoritmer och ibland bara omskrivningar av den översta.

 

T:

01:49 - F R U R' U' F'

 

 

02:17 - R U R' U' R' F R F'

 

 

 

C:

02:43 - R' U' R' F R F' U R

 

 

03:06 - R U R2 U' R' F R U R U' F'

 

 

 

W:

03:31 - R U R' U' y L' U2 L y' U R U R'

Alt. - R U R' U' y' R' U2 R y U R U R'

 

03:55 - R U R' U R U' R' U' R' F R F'

 

 

 

P:

04:21 - Fw R U R' U' Fw'

 

 

04:42 - Fw' L' U' L U Fw

 

 

05:02 - R U x' U' F' R' F' R U R'

 

 

05:28 - R' U' F U R U' R' F' R

 

 

 

I:

05:54 - Rw U2 R' U' M R U R' U' Rw U' Rw'

Alt. - R' F R U R U' R2 F' R2 U' R' U R U R'

 

 

06:24 - R' U' R U' R' U y' R' U R B

 

 

06:43 - F R U R' U' R y' x R' U R D' R' U'

 

 

07:07 - Fw (R U R' U')*2 Fw'

 

 

 

L:

07:27 - R' F R' F' R2 U2 y R' F R F'

Alt. - Lw' U R' U' Lw R U2 y R' F R F'

 

07:55 - R U2 R' U' R U' R' F R U R' U' F'

 

 

08:18 - Rw U R' U R U' R' U R U2 Rw'

Alt. - Rw U (R' U R U')*2 U' Rw'

 

08:38 - Rw' U' R U' R' U R U' R' U2 Rw

Alt. - Rw' U' (R U' R' U)*2 U Rw

 

09:00 - F' (L' U' L U)*2 F

 

 

09:16 - F (R U R' U')*2 F'

 

 

 

Fyrkant:

09:32 - Rw U2 R' U' R U' Rw'

 

 

09:53 - Rw' U2 R U R' U Rw

 

 

 

Stor Blixt:

10:08 - x' R U' x R' U' R U y R U' F'

Alt. - x' R U' R' F' R F U F' R'

 

10:41 - R' F R U R' U' F' U R

 

 

 

Liten blixt:

10:59 - Rw U R' U R U2 Rw'

 

 

11:23 - R U2 R' U2 R' F R F'

 

 

11:38 - F R U R' U' F' U F R U R' U' F'

Alt. - U' M' R' U' R U' R' U2 R U' M

 

12:05 - F' L' U' L U F U F' R U R' U' F'

Alt. - U Rw U R' U R' F R F' R U2 Rw'

 

 

 

Fisk:

12:25 - F R U' R' U' R U R' F'

Alt. - F R' F' R U R U' R'

 

12:46 - R U2 R2 F R F' R U2 R'

 

 

13:05 - R U R' U R' F R F' R U2 R'

 

 

13:34 - R U R' U' R' F R2 U R' U' F'

 

 

 

Knight Move:

13:52 - Rw U Rw' R U R' U' Rw U' Rw'

 

 

14:35 - Lw' U' Lw L' U' L U Lw' U Lw

 

 

14:55 - x' R U' R' F' R U R' z x R' U R

 

 

15:23 - Rw' U Rw U Rw' U' Rw y R U' R'

 

 

 

Akward shape:

15:59 - Fw R U R2 U' R' U R2 U' R' Fw'

 

 

16:26 - R U R' U R U2 R' F R U R' U' F'

 

 

16:51 - M U R U R' U' R' F R F' M'

 

 

17:10 - M R y R U R' U' y' R' U M'

 

 

 

 

Inga kanter:

17:35 - R U2 R2 F R F' U2 R' F R F'

 

 

17:56 - F R U R' U' F' Fw R U R' U' Fw'

 

 

18:12 - Fw R U R' U' Fw' U F R U R' U' F'

 

 

18:33 - Fw R U R' U' Fw' U' F R U R' U' F'

 

 

18:52 - R U R' U R' F R F' U2 R' F R F'

 

 

19:21 - F R U R' U y' R' U2 R' F R F'

 

 

19:49 - R' U2 F R U R' U' y' R2 U2 R B

 

 

 

 

Alla hörn:

20:17 - M U R U R' U' M2 U R U' Rw'

 

 

20:33 - R U R' U' M' U R U' Rw'

 

 

20:46 - M U M' U2 M U M'

Alt. - Rw U R' U' M U R U' R'

 

 

 

Alla kanter:

21:16 - R U2 R' U' R U R' U' R U' R'

Alt. - F (R U R' U')*3 F'

 

21:28 - R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R

 

 

21:39 - R2 D' R U2 R' D R U2 R

Alt. - U' R U R' U' (R U' R' U2)*2 R U R'

 

21:52 - Rw U R' U' Rw' F R F'

 

 

22:05 - x U R' U' L U R U' Rw'

Alt. - U F' Rw U R' U' Rw' F R

Alt. - U2 R U (R' U R U')*3 U' R'

 

22:19 - R U R' U R U2 R'

Alt. - U' R' U2 R U R' U R

 

22:33 - R' U' R U' R' U2 R

Alt. - U2 L' U' L U' L' U2 L

 

Kubskolan

Allt du behöver veta om Rubiks kub