BLD - Blindfolded

Beskrivning: De två videoklippen visar hur man löser en 3x3x3-kub utan att titta. Detta kallas ibland BLD (blindfolded), blind eller blint. Metoden som visas kallas Classic Pochmann.

 

Förkunskaper:

 

 

För att kunna lösa kuben blint måste du kunna några algoritmer. Om du kan PLL kan du redan de algoritmerna men om du inte kan dem kan du se dem här nedanför eller i videoklippen. De första algoritmerna kan du se i den första videon och den sista algoritmen i den andra videon.

 

OBS! Tänk på att vissa algoritmer måste utföras från en viss vinkel! Därför måste du ibland justera översta lagret genom att göa U/U' före och/eller efter du utfört algoritmen så att du inte byter plats på fel bitar. Om du utför de algoritmer som står här nedanför flyttas bitarna enligt bilderna till höger.

 

 

T-perm:

03:44 - R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F'

 

J-perm:

05:10 och 17:52 - R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U'

 

 

L-perm:

07:10 och 16:56 - R' U L' U2 R U' R' U2 L R U'

 

Y-perm:

16:08 - F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F'

 

R-perm:

03:21 - R U' R' U' R U R D R' U' R D' R' U2 R' U'

 

 

Kubskolan

Allt du behöver veta om Rubiks kub